Dark Room

  • Capaciteit:
    • Receptie / Walking Diner: 100 personen

    • Zittend Diner: 100 personen (in combinatie met White Room)
  •  Meubilair: 100 stoelen, 20 tafels, 10 staantafels

De Dark Room is heel anders dan de Green & White Room.  De Dark Room biedt een mooie setting voor welkomrecepties, diners en Parties.